Ogłoszenia

Zawiadomienia o pracach komisji

Komisja Budżetowo – Gospodarcza wraz z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu

23 marca 2015 r. (poniedziałek) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie

 1. 225

Tematyka wspólna:

 1. Omówienie materiałów ujętych w porządku obrad V sesji Rady Powiatu
 2. Przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń Komisji.
 3. Sprawy różne.

Tematyka Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

 1. Szkolnictwo zawodowe Powiatu Głogowskiego po reformie wprowadzonej w roku 2012/2013 oraz oferta edukacyjna szkół Powiatu Głogowskiego na rok szkolny 2015/2016.

 

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej

24 marca 2015r. (wtorek) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie

 1. 224
 2. Omówienie materiałów ujętych w porządku obrad V sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy różne.

 

Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii

25 marca 2015r. (środa) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie

 1. 224

Tematyka posiedzenia

 1. Informacja o działalności Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Głogowie.
 2. Omówienie materiałów ujętych w porządku obrad V sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy różne.

Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego

26 marca 2015r. (czwartek) godz. 15.40

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Głogowie

 

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
 2. Omówienie materiałów ujętych w porządku obrad V sesji Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 4. Sprawy różne.

Prosimy o udział w konsultacjach

Logo Starostwa Powiatu Głogowskiego

Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak informuje, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczęło konsultacje publiczne projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

Program określa kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych. W związku z prowadzeniem prac zmierzających do przyjęcia Programu.

Czytaj więcej: Prosimy o udział w konsultacjach

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów