Ogłoszenia

Nabór na stanowiska - geodeta, referent

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie ogłasza nabór na 2 stanowiska - GEODETA, REFERENT. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Oferta - czytaj więcej [PDF - 2.05 MB]

Wyniku I etapu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Wyniki I etapu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor Powiatowego Centrum Pieczy Zastępczej w  Głogowie - czytaj więcej [PDF - 169 KB]

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów