Ogłoszenia

Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Głogowskiego 30.06.2021 r.

Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych - czytaj więcej [PDF - 206 KB]

Ogloszenie Starosty Głogowskiego w sprawie wpisu rzeczoznawców majątkowych na listę biegłych

Ogłoszenie Starosty Głogowskiego

Załączniki:

-Ogłoszenie w sprawie wpisu rzeczoznawców majątkowych na listę biegłych i powoływania biegłych w ramach postąpowań administracyjnych - pobierz [PDF - 735 KB]

-Zarządzenie Starosty Głogowskiego nr 22-2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wpisu rzeczoznawców majątkowych na listę biegłych i powoływania biegłych w ramach postąpowań administracyjnych - z cennikiem. - pobierz [PDF - 3.22 MB]

-Wniosek o wpis na listę biegłych - pobierz [DOCX - 13 KB]

Ogłoszenie o III przetargu ustnym

ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 41, AM-1, o pow. 0,5233 ha stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego położonej w Głogowie przy ul. Lipowej 10, obręb 0004 Chrobry.

Ogłoszenie o przetargu - czytaj więcej [PDF - 1.04 MB]

Informacje o wywieszeniu ogłoszenia - czytaj więcej [PDF - 138 KB]

Wyciąg z ogłoszenia - czytaj więcej [PDF - 231 KB]

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów