Ogłoszenia

Informacja o ogłoszeniu przetargu

GN.6840.5-9.2021

 

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie zostało wywieszone ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym niegraniczonym na sprzedaż prawa własności niezabudowanych działek  Powiatu Głogowskiego, położonych w obrębie 0009 Żarków, m. Głogowa, objętych księgą wieczystą nr LE1G/00092251/6, oznaczonych nr : 472/9 o powierzchni 0,0619 ha, 472/11 o powierzchni 0,0740 ha, 472/12 o powierzchni 0,0673 ha, 472/13 o powierzchni 0,0676 ha, 472/14 o powierzchni 0,0983 ha.

Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, pok. 210 tel. 76/72 82 899, 844.

Załączniki:

-Ogłoszenie [PDF - 2.27 MB]

-Wyciąg z ogłoszenia [PDF - 275 KB]

 

Informacja o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Głogowie przy ul. Perseusza 5

GN.6840.9.2020

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym który odbędzie się 14 grudnia 2021 r. o godzinie 10 00 na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Głogowie przy ul. Perseusza 5, o powierzchni 57,92 m2 wraz z udziałem wynoszącym 2330/10000 w częściach wspólnych budynku i we współwłasności działki zabudowanej położonej w obrębie 0018 Kopernik, miasto Głogów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 17/6, AM-1, o powierzchni 0,0431 ha, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów użytkiem B – tereny mieszkaniowe, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00032048/2.

Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie ul. Sikorskiego 21, II piętro, pokój 210 lub pod nr telefonu 76 72 82 899, 844.

Załączniki:

  1. Skan dokumentu podpisanego przez Starostę Głogowskiego [PDF - 168 KB]
  2. Ogłoszenie o przetargu [PDF - 1.07 MB]
  3. Wyciąg z ogłoszenia [PDF - 245 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów