KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Zawiadomienie o pracach komisji

Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego

 

 

8 lutego 2018r. (czwartek) godz. 15.40

w Starostwie Powiatowym w Głogowie

  1. 225

 

  1. Informacja o pracy w 2017 roku: 

- Komendy Powiatowej Policji w Głogowie;

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie;

              -Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie.

  1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Głogowskim za 2017 rok. Przedstawienie planu pracy na 2018 rok.
  2. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 rok.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  5. Sprawy różne.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów