Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie

Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej jest jednostką wyznaczoną zgodnie z Zarządzeniem nr 29/2014 Starosty Głogowskiego z dnia 10 listopada 2014r. na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Głogowskiego.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie:

Kamilla Mackiewicz-Klimczuk

Siedziba:

ul. Słowiańska 13

67 - 200 Głogów

Kontakt:

Sekretariat: (76) 833 21 46,

FAX: (76) 833 21 46;

e-mail: sekretariat@pcpz.glogow.pl;

strona Internetowa: www.pcpz.glogow.pl

Zadania:

Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie zajmuje się organizowaniem zastępczego środowiska rodzinnego dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Działalność ta polega na pozyskiwaniu, szkoleniu oraz kwalifikowaniu kandydatów zgłaszających gotowość pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz udzielaniu wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieciom oraz dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej i ich rodzicom.

Statut:

Uchwała nr XI/88/2011 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie.

Regulamin organizacyjny:

Uchwała nr 152/2012 Zarządu Powiatu Głogowskiego z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Pieczy Zastępczej w Głogowie ze zmianami.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów