Biuro  Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej

Transkrypcja na język migowy
 

Edyta Sambor - Kierownika Biura

Telefon: 76 / 728 29 05
pokój 322 (III piętro)
adres email: pr@powiat.glogow.pl

  • promowanie i kształtowanie wizerunku powiatu głogowskiego 
  • organizacja i prowadzenie świąt i uroczystości państwowych
  • współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych
  • organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, konferencji, seminariów, spotkań, akcji charytatywnych, konkursów etc.
  • organizacja oficjalnych wizyt delegacji o randze lokalnej, ponadlokalnej i międzynarodowej
  • prowadzenie korespondencji reprezentacyjnej Starosty Głogowskiego
  • prowadzenie spraw w zakresie biblioteki powiatowej
  • prowadzenie spraw w zakresie ochrony zabytków powiatu
  • prowadzenie spraw w zakresie Społecznych Opiekunów Zabytków
  • zadania dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych

 

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów