Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

Informacja o wywieszeniu wykazu GN.6840.2.2024

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Powiatu Głogowskiego tj. lokal mieszkalny położony w Kotli przy ul. Głogowskiej 68 nr 1A, przeznaczony do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni tj. od dnia 29.05.2024 r. do dnia 19.06.2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie ul. Sikorskiego 21, II piętro, pokój 210 lub pod nr telefonu 76 72 82 899, 844.

Pobierz wykaz GN.6840.2.2024 w formacie  [PDF - 236 KB]

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze/1

Obszar: Województwo Dolnośląskie -  Powiat Głogowski

Ważność: od godz. 12:00 dnia 27.05.2024 do godz. 23:00 dnia 27.05.2024

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h. Lokalnie grad.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze/2

Obszar: Województwo Dolnośląskie -  Powiat Głogowski

Ważność: od godz. 12:00 dnia 22.05.2024 do godz. 02:00 dnia 23.05.2024

Przebieg: Prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie 55 mm oraz porywy wiatru do około 80 km/h. Miejscami grad. 

Informacja o ogłoszeniu przetargu GN.6845.1.2021

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie zostało wywieszone ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 25 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0008 Fabryczna m. Głogowa w granicach działki nr 46.

Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, pok. 210 tel. 76/72 82 899, 844.

Załączniki:

-pobierz ogłoszenie o przetargu GN.6845.1.2021  [PDF - 802 KB]

-pobierz plan działki nr 46  [PDF - 434 KB]

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

Informacja o wywieszeniu wykazu GN.6840.3-7.2024

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Powiatu Głogowskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w Głogowie, obręb 0009 Żarków, jednostka ewidencyjna miasto Głogów, oznaczonych numerami geodezyjnym: działki 472/9,
o pow. 0,0916 ha, 472/11 o pow. 0,0740 ha, 472/12 o pow. 0,0673 ha, 472/13 o pow. 0,0676 ha, 472/14 o pow. 0,0983 ha dla których Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00092251/6. Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Głogowie, ul.  Sikorskiego 21, pok. 210 tel. 76/ 72 82 899, 76/ 72 82 811.

 

Pobierz wykaz GN.6840.3-7.2024 w formacie  [PDF - 737 KB]

Informacja o wywieszeniu wykazu GN.6840.3.2023

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/  i www.bip.duw.pl oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0002 Gaiki-Potoczek, gmina Jerzmanowa oznaczonej nr 282/2 o pow. 0,2747 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni tj. od dnia 25.04.2024 r. do dnia 16.05.2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie ul. Sikorskiego 21, II piętro, pokój 210 lub pod nr telefonu 76 72 82 899, 844.

 

Pobierz wykaz GN.6840.3.2023 w formacie  [PDF - 259 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów