Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

Życzenia Świąteczne

Informacja

informacja

Informacja o udzielonych dotacjach

Informacja o udzielonych dotacjach celowych z budżetu powiatu głogowskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku.

Załącznik:

Informacja o dotacjach do pobrania w formacie  [PDF - 179 KB]

Informacja o wywieszeniu wykazu

 

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie,
ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie www.powiat.glogow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Dolnośląskiego został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, w granicach działki 223/2 opow. 0,2354 ha, położonej w obrębie 0011 Krzepów m. Głogów.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni , od dnia 30.11.2023 r. do dnia 21.12.2023 r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w  Głogowie, ul. Sikorskiego 21, pok. 212 tel. 76/7282899,844.

Wykaz do pobrania - pobierz [PDF - 262 KB]

Uchwała w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na 2024 r.

UCHWAŁA NR 205/2023 ZARZĄDU POWIATU GŁOGOWSKIEGO z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głogowskiego w 2024 r..

 

„Uchwała unieważnienie konkursu dla organizacji pozarządowych 2024 - podpisana” - plik do pobrania [PDF - 199 KB]

„Uchwała unieważnienie konkursu dla organizacji pozarządowych 2024 - dostępna cyfrowo” – plik do pobrania [PDF - 74 KB]

Uchwała w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów

UCHWAŁA NR 186/2023 ZARZĄDU POWIATU GŁOGOWSKIEGO z dnia 2 listopada 2023 r.
W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głogowskiego w 2024 r.

 

„Uchwała ogłoszenie naboru członków komisji konkursowej - podpisana” - plik do pobrania [PDF - 1.04 MB]

„Uchwała ogłoszenie naboru członków komisji konkursowej - dostępna cyfrowo” - plik do pobrania [PDF - 529 KB]

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 2024 r.

UCHWAŁA NR 185/2023 ZARZĄDU POWIATU GŁOGOWSKIEGO z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głogowskiego w 2024 r.

 

„Uchwała ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych 2024 - podpisana” - plik do pobrania [PDF - 6.37 MB]

„Uchwała ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych 2024 – dostępna cyfrowo” – plik do pobrania [PDF - 705 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów