Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

Ogłoszenie nr 1/2024 Starosty Głogowskiego

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2024 r. (poz. 588) zostało opublikowane Ogłoszenie nr 1/2024 Starosty Głogowskiego z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej  Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim.

Działające na terenie Powiatu Głogowskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiat) mogą zgłosić jednego kandydata, na członka Powiatowej Społecznej  Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim na kadencję w latach 2024-2028, do czego serdecznie zachęcamy i zapraszamy.

Zgłoszenia kandydatów w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów w terminie do dnia 6 lutego 2024 r.

Załączniki:

-pobierz formularz zgłoszeniowy w formacie [PDF - 357 KB]

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar: Województwo Dolnośląskie -  Powiat Głogowski

Ważność: od godz. 18:00 dnia 26.01.2024 do godz. 09:00 dnia 27.01.2024

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO
ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów
ogłasza w dniu 10 stycznia 2024r.
konkursy na stanowisko dyrektora:

 

 

  • Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie przy ul. Wita Stwosza 3a;
  • Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie przy ul. Folwarcznej 52

Pobierz treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora [PDF - 168 KB]

Uchwała Rady Powiatu Nr LIII/315/2023 z dnia 18.12.2023r.

Uchwała Rady Powiatu Nr LIII/315/2023 z dnia 18.12.2023 r. wraz z Raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głogowskiego za lata 2021-2022

Pobierz uchwałę w formacie 

Życzenia Świąteczne

Informacja

informacja

Informacja o udzielonych dotacjach

Informacja o udzielonych dotacjach celowych z budżetu powiatu głogowskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku.

Załącznik:

Informacja o dotacjach do pobrania w formacie  [PDF - 179 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów