Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze/1

Obszar: Województwo Dolnośląskie -  Powiat Głogowski

Ważność: od godz. 08:00 dnia 16.07.2024 do godz. 13:00 dnia 16.07.2024

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze/2

Obszar: Województwo Dolnośląskie -  Powiat Głogowski

Ważność: od godz. 12:00 dnia 16.07.2024 do godz. 20:00 dnia 16.07.2024

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie grad.

Nowa edycja programu stypendialnego "zDolny Śląsk"

program-stypendialny-zdolny-slask

Informacja o wywieszeniu wykazu GN.6840.2.2022

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/  i www.bip.duw.pl oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0003 Jaczów, gmina Jerzmanowa oznaczonej nr 777/12 o pow. 0,6387 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Głogów.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni tj. od dnia 03.07.2024 r. do dnia 24.07.2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie ul. Sikorskiego 21, II piętro, pokój 210 lub pod nr telefonu 76 72 82 899, 844.

Pobierz wykaz GN.6840.2.2022 w formacie  [PDF - 258 KB]

Raport o stanie Powiatu Głogowskiego za 2023 rok

Zgodnie z art. 30a ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) rada powiatu na sesji rozpatruje raport o stanie powiatu. Nad przedstawionym raportem prowadzona jest debata.

W debacie nad raportem o stanie powiatu głos mogą zabierać mieszkańcy powiatu.

Mieszkaniec Powiatu Głogowskiego, który chciałby zabrać głos w debacie, zgłasza do Przewodniczącego Rady Powiatu Głogowskiego pisemne zgłoszenie poparte podpisami 150 osób (zgodnie z art. 30a ust. 7 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

 

https://bip.powiat.glogow.pl/kategorie/355-za-rok-2023/artykuly/2853-raport-o-stanie-powiatu-glogowskiego-za-2023-rok

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów