Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

Informacja Starosty Głogowskiego

Starosta Głogowski

INFORMUJE

o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 04.09.2015r. do dnia 25.09.2015r.

Do sprzedaży nieruchomość niezabudowana nr geod. 334/2 o pow. 0,0700 ha obr. Grochowice, gmina Kotla oznaczona w ewidencji gruntów i budynków symbolem B.
Cena wywoławcza netto 20.000,00 zł

 Pobierz załącznik w formacie PDF [PDF - 158 KB]

REGULAMIN KONKURSU NA „HEJNAŁ GŁOGOWSKIEJ KOLEGIATY”

Herb Powiatu Głogowskiego

Szanowni Państwo

Mając na uwadze czas urlopów i wakacyjnych wyjazdów oraz zainteresowanie jakie nasz konkurs na hejnał kolegiacki wywołał w miejscowościach znacznie oddalonych od Ziemi Głogowskiej postanowiłem, że w jurorzy konkursu nie będą brali pod uwagę zapisu regulaminu z punktu 6 mówiącego o niedopuszczeniu utworu do udziału w konkursie w przypadku nieobecności autora w czasie   imprezy „W cieniu kolegiaty” 15 sierpnia.

Starosta Głogowski

Jarosław Dudkowiak

REGULAMIN KONKURSU NA „HEJNAŁ GŁOGOWSKIEJ KOLEGIATY”

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na „Hejnał Głogowskiej Kolegiaty”, zwanym dalej Konkursem.

 1. Organizator Konkursu: Starosta Głogowski.
 2. Adresaci Konkursu: Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest głównie do muzyków, kompozytorów, instrumentalistów oraz uczniów szkół muzycznych.
 3. Cel Konkursu: uzyskanie projektu muzycznego – Hejnału Głogowskiej Kolegiaty promującego głogowską świątynię.
 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
 • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Opracowanie hejnału na trąbkę solo.
 • Kompozycja konkursowa powinna zawierać zapis nutowy oraz nagranie na nośniku cyfrowym ( płyta CD, format MP3).
 • Utwór musi być kompozycją własną, nie krótszą niż 20, a nie dłuższą niż 60 sekund.
 • Kompozycja powinna stanowić zapis nutowy z oznaczeniem: metrum, tonacji, tempa, dynamiki oraz artykulacji.
 • Do zgłoszenia pracy konkursowej należy dołączyć:
 • dane teleadresowe uczestnika Konkursu (imię i nazwisko, adres, numer telefonu  oraz adres e-mail),
 • oświadczenie autora o przekazaniu praw autorskich ( załącznik do regulaminu),
 • kompozycja konkursowa powinna być dostarczona w kopercie opisanej: KONKURS NA HEJNAŁ GŁOGOWSKIEJ KOLEGIATY,
 1. Termin i miejsce składania prac:
 • Termin składania prac upływa 10 sierpnia o godz. 15:00
 • Prace w opisanej kopercie należy dostarczyć do Biura Promocji Kultury i Komunikacji Społecznej w Starostwie Powiatowym w Głogowie (pok. 322) przy ul. Sikorskiego 21 w Głogowie.

Czytaj więcej: REGULAMIN KONKURSU NA „HEJNAŁ GŁOGOWSKIEJ KOLEGIATY”

W sylwestra kasa czynna do godz. 12.00

Wydział Finansowy informuje, że w dniu 31.12.2015 uiścić opłaty w kasie będzie można do godz. 12.00.

Życzyny wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia

Ogłoszenie na nabór kandydatów

W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Głogowskiego w 2016 r.

(Pobierz ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów w formacie PDF) [PDF - 1.54 MB]

Remont podjazdu do Starostwa – pracownicy pomogą dostać się do budynku osobom na wózkach

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych na podjeździe dla wózków znajdującym się przed głównym wejściem do Starostwa w ciągu najbliższych dni wystąpią utrudnienia we wjeździe się do budynku osób poruszających się na wózkach lub wykorzystujących wózki (np. matki z małymi dziećmi). Aby umożliwić wjazd przy podstawie podjazdu zamontowany został domofon, którym bezpośrednio można dać znać do pomieszczeń informacji starostwa o potrzebie skorzystania z pomocy osób trzecich.

Wyznaczeni pracownicy urzędu natychmiast pomogą osobie na wózku (czy z wózkiem) dostać się do budynku. Można również wykorzystać drogę powiadomienia telefonicznego – dzwoniąc z informacją o planowanej wizycie pod numer 76 7282800.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia – jednak w obecnej sytuacji problemu w sposób bardziej komfortowy rozwiązać się nie uda. Pragniemy zapewnić, że postaramy się aby czas remontu, a co jest z tym związane kłopotów z dotarciem do budynku, skrócony został do niezbędnego minimum.

Dzień Zdrowia z GSP!

VIII sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Uprzejmie zapraszam na VIII sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 14 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali nr 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.

Czytaj więcej: VIII sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów