Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016r.

Na terenie Powiatu Głogowskiego kwalifikacja wojskowa prowadzona jest w okresie od 1 do 23 marca br.

 Wszystkie czynności związane z Kwalifikacją odbywają się w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Kościuszki 15A w Głogowie

 Zasadniczym celem Kwalifikacji Wojskowej jest określenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Zadanie to należy do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Głogowie powołanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Czytaj więcej: KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016r.

Informacja o zakończonych konsultacjach projektu Programu Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016-2020.

Powiat Głogowski informuje, iż opracowany projekt Programu Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016-2020, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) został przesłany do Dolnośląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu celem stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej: Informacja o zakończonych konsultacjach projektu Programu Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata...

Informacja

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego, położonej przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie, w granicach działki oznaczonej nr ewid. 174 o pow. 0,6982 ha, obr. 7 „Stare Miasto”, w której udział 3183/10000 przeznaczono do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Głogów na siedzibę urzędu. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 26.02.2016r. do 18.03.2016r.

 

XII sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Uprzejmie zapraszam na XII sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 29 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali nr 225 Starostwa Powiatowego
w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.

 

Czytaj więcej: XII sesja Rady Powiatu Głogowskiego

ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości o powierzchni 3912 m2

 położonej w Głogowie przy ul. T. Kościuszki i Z. Herberta, oznaczonej geodezyjnie działką nr 469/6 obręb 5 „Kościuszki” miasta Głogowa, będącej własnością Powiatu Głogowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczysta nr LE1G/00033102/6 (okres obowiązywania umowy – do lat 2). Pierwszy ustny przetarg nieograniczony zorganizowany był w dniu 10 listopada 2015r.

 

Czytaj więcej: ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor w wydziale administracji budowlanej

Głogów, dn. 03 luty 2016 r.

STAROSTA GŁOGOWSKI
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTOR
W WYDZIALE ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor w wydziale administracji budowlanej

KOLEJNY NABÓR KANDYDATÓW DO POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Z uwagi na niewystarczającą liczbę zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Starosta Głogowski ogłasza kolejny nabór kandydatów do Rady,na dwa wolne miejsca.

Ogłoszenie Nr PRON.5.2015 Starosty Głogowskiego

z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Głogowie. 

 

Czytaj więcej: KOLEJNY NABÓR KANDYDATÓW DO POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów