Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

I Letni Rajd Powiatowy

I Letni Rajd Powiatowy, organizowany przez Starostwo Powiatowe w Głogowie, odbędzie się w dniu 26 czerwca 2016 r.  Rajd jest imprezą motoryzacyjną, w czasie której będzie można sprawdzić swoje umiejętności kierowcy oraz zmysł orientacji.Na trasie rajdu na uczestników będą czekały atrakcje w postaci zadań samochodowych, rekreacyjnych oraz turystycznych. Cała trasa przebiegać będzie drogami znajdującymi się na terenie Powiatu Głogowskiego – długość trasy to ok. 60 km.

Start nastąpi o godz. 10.00 na Placu Kolegiackim  przewidywane zakończenie rajdu ok. 15.00.

Udział w Rajdzie może wziąć 25 drużyn samochodowych  z co najmniej dwuosobowym składem – kierowca plus pilot. Drużynę stworzyć mogą osoby, które spełniają wymogi podane w regulaminie imprezy (odpowiednie dokumenty – prawo jazdy, ubezpieczenie wozu, sprawność techniczna wozu itp.). Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 czerwca br., do godz. 15.00 w Starostwie w Głogowie, pokój nr 322,  pod nr Tel. 76/ 7282 890 lub bezpośrednio przed startem.

 

Czytaj więcej: I Letni Rajd Powiatowy

Komunikat

W dniu 20 maja br. na terenie powiatu głogowskiego zostaną uruchomione dwukrotnie syreny alarmowe.

Pierwszy raz o godz. 10.00:         modulowany dźwięk syreny w okresie trzech (3) minut - jako sygnał OGŁOSZENIE ALARMU;
Drugi raz o godz. 11.00:              ciągły dźwięk syreny w okresie trzech (3) minut - jako sygnał ODWOŁANIE ALARMU

Uruchomienie syren przeprowadzone jest w ramach powiatowego treningu uruchomiania systemów i urządzeń alarmowych, w celu sprawdzenia ich sprawności i zdolności do działania, na potrzeby ochrony ludności w różnych sytuacjach zagrożeń.

Remont schodów przy wejściu głównym do starostwa

W związku z rozpoczynającym się jutro remontem schodów przy wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego - dostęp do urzędu dla osób poruszających się na wózkach oraz dla matek prowadzących wózki dziecięce będzie utrudniony. Sytuacja taka trwać może od piątku 19.05 przez około półtora tygodnia. Zdajemy sobie sprawę z niedogodności związanych z remontem – bardzo za nie przepraszamy – jednak nie ma innej szansy na przeprowadzenie niezbędnych prac naprawczych.

Czytaj więcej: Remont schodów przy wejściu głównym do starostwa

XV sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Uprzejmie zapraszam na XV sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 23 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16:00  w sali 225 Starostwa Powiatowego
w Głogowie.

 

 

Czytaj więcej: XV sesja Rady Powiatu Głogowskiego

"Dzisiaj doświadczenie, jutro zatrudnienie" ERASMUS +

 W roku szkolnym 2015/2016 w mobilnościach w ramach projektu pn. "Dzisiaj doświadczenie - jutro zatrudnienie” zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Głogowskiego"  realizowanego w ramach programu Erasmus + „Akcja 1 Mobilność edukacyjna - kształcenie i szkolenie zawodowe” uczestniczyło 45 uczniów,

Czytaj więcej: "Dzisiaj doświadczenie, jutro zatrudnienie" ERASMUS +

Informacja o wynikach naboru

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

INSPEKTOR W WYDZIALE ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

do zatrudnienia wybrany został kandydat Pani Anna Mazurkiewicz zamieszkała  w Głogowie

Czytaj więcej: Informacja o wynikach naboru

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje

o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 462/15 obręb 0009 „Żarków”, przeznaczonej w części do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym. Wykaz podlega również publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 14.04.2016r. do 05.05.2016r.

Światowy Dzień Zdrowia

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów