Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

„Zostaw 1% w powiecie głogowskim”

Zapraszamy wszystkie organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego działające na terenie powiatu głogowskiego do udziału w tegorocznej edycji kampanii „Zostaw 1% w powiecie głogowskim”.

Czytaj więcej: „Zostaw 1% w powiecie głogowskim”

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje

o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie2 wykazów nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego.

Wykazy z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego.

Wykazy z dnia 25 lutego 2015r. podlegają wywieszeniu przez okres 21 dni, tj. do dnia 20 marca 2015r. na tablicy ogłoszeń (II piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21.

Uzupełniono skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Informujemy, że w związku z ogłoszeniami Starosty Głogowskiego PRON.833.1.2015 z dnia 19.01.2015r. uzupełniono skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Głogowie, organu opiniodawczo-doradczego Starosty Głogowskiego, powołując na jej członków:

  1. Panią Marię Anielę Urbańską-Kuleszę – przedstawiciela Gminy Kotla (Zarządzenie Nr 16/2015 Starosty Głogowskiego z dnia 20 lutego 2015r.
    w sprawie: uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Głogowie).

 

Jednocześnie dziękujemy za chęć włączania się w tak ważną i doniosłą rolę społeczna, jaką jest wspieranie i integracja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Głogowskiego.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2015r.

Na terenie Powiatu Głogowskiego kwalifikacja wojskowa prowadzona jest w okresie od 6 do 31 marca br.

Wszystkie czynności związane z Kwalifikacją odbywają się w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Kościuszki 15A w Głogowie

Zasadniczym celem Kwalifikacji Wojskowej jest określenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Zadanie to należy do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Głogowie powołanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.
Powiatowej Komisji Lekarskiej w Głogowie przewodniczą:
Pan doktor Leopold Góral
Pan doktor Radosław Podejma

Czytaj więcej: KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2015r.

Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak wybrany został Przewodniczącym Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

ZPWD jest organizacją powołaną do wspólnej realizacji zadań narzuconych na Starostów przez obowiązujące przepisy w dziedzinie geodezji i kartografii. Zgodnie ze statutem, celem Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego jest: tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie danych ewidencji budynków i lokali, przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej, założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Czytaj więcej: Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak wybrany został Przewodniczącym Zarządu Związku Powiatów...

Prosimy o zgłoszanie kandydatów

Logo Starostwa Powiatu Głogowskiego

Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak

zaprasza do zgłaszania przez organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Głogowie.

Więcej informacji na stronie Elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego

Termin zgłaszania kandydatów upływa po 14 dniach od zamieszczenia ogłoszenia przez Redakcję Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego.

IV sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Logo Starostwa Powiatu Głogowskiego

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zapraszam na IV sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali nr 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.

Czytaj więcej: IV sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów