Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki

Obszar: województwo dolnośląskie powiat głogowski

Ważność: od godz. 21:00 dnia 27.03.2023 do godz. 10:00 dnia 29.03.2023

Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna w nocy od -2°C do -1°C, przy gruncie do około -4°C. Temperatura maksymalna we wtorek od 2°C do 4°C.

WIORiN - przywrócenie obowiązku posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Producencie rolny!

Pamiętasz o obowiązku szkolenia i badania opryskiwaczy?
To podstawa bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin

Z dniem 04.05.2023 r. zostanie przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprzętu do stosowania tych środków przez producentów rolnych.
(art. 145 i 169 pkt 1 ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, Dz. U. z 2023 r. poz. 412)

  • pierwsze badanie nowego sprzętu należy wykonać nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia
  • badania opryskiwaczy polowych i sadowniczych należy wykonywać co 3 lata
  • szkolenia w zakresie środków ochrony roślin należy odbywać co 5 lat

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA WE WROCŁAWIU


Pobierz ulotkę informacyjną [PDF - 1.02 MB]

Powiat Głogowski organizatorem spotkania w sprawie Kanału Południowego

Powiat Głogowski organizatorem spotkania w sprawie Kanału Południowego

Powiat głogowski był gospodarzem już drugiego spotkania, które odbyło się 14.03.2023roku i  dotyczyło utrzymania, konserwacji oraz działań związanych z zarządzaniem ciekami wodnymi na terenie gmin: Głogów, Pęcław, Rudna i Grębocice ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Rudna, rzeki Czerna  oraz Kanału Południowego.

Omówiono problemy najczęściej podnoszone przez mieszkańców i władze samorządowe (prace konserwacyjne, użytkowanie cieku) oraz istniejące potrzeby w zakresie odtworzenia istniejącej infrastruktury służącej  nawadnianiu terenów rolnych oraz bezpieczeństwu przeciwpożarowemu.

Czytaj więcej: Powiat Głogowski organizatorem spotkania w sprawie Kanału Południowego

Programu Ochrony Powietrza dla stref Województwa Dolnośląskiego

Aktualizacji Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą NR XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.

Załączniki:

-Obwieszczenie [PDF - 553 KB]

-Pełnomocnictwo [PDF - 437 KB]

-Aktualizacja Programu Ochrony Powietrza [PDF - 23.14 MB]

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

zyczenia_80323

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Oblodzenie 

Dotyczy: województwo dolnośląskie - powiat głogowski

Ważność: od godz. 01:00 dnia 08.03.2023 do godz. 09:00 dnia 08.03.2023

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, temperatura minimalna przy gruncie od -3°C do -1°C.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów