Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości o powierzchni 3912 m2

 położonej w Głogowie przy ul. T. Kościuszki i Z. Herberta, oznaczonej geodezyjnie działką nr 469/6 obręb 5 „Kościuszki” miasta Głogowa, będącej własnością Powiatu Głogowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczysta nr LE1G/00033102/6 (okres obowiązywania umowy – do lat 2). Pierwszy ustny przetarg nieograniczony zorganizowany był w dniu 10 listopada 2015r.

 

Czytaj więcej: ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor w wydziale administracji budowlanej

Głogów, dn. 03 luty 2016 r.

STAROSTA GŁOGOWSKI
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTOR
W WYDZIALE ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor w wydziale administracji budowlanej

KOLEJNY NABÓR KANDYDATÓW DO POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Z uwagi na niewystarczającą liczbę zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Starosta Głogowski ogłasza kolejny nabór kandydatów do Rady,na dwa wolne miejsca.

Ogłoszenie Nr PRON.5.2015 Starosty Głogowskiego

z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Głogowie. 

 

Czytaj więcej: KOLEJNY NABÓR KANDYDATÓW DO POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapraszamy do udziału w projekcie

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA realizuje projekt, którego celem jest zapobieganie krzywdzeniu małych dzieci.

Projekt jest realizowany na terenach wiejskich powiatu głogowskiego w gminach: Pęcław, Kotla, Gmina Wiejska Głogów.     

Uczestnikami projektu są osoby pracujące z dziećmi w wieku do lat 6 czyli pracownicy szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych, żłobków, a także rodzice i opiekunowie tych dzieci.

Realizacja projektu zakłada następujące działania:

 • pomoc psychologiczną zorganizowaną na terenach wiejskich
 • szkolenia, warsztaty  dla nauczycieli przedszkoli, szkół, żłobków, punktów przedszkolnych, klubików dla dzieci działających na terenie  powiatów głogowskiego
 • Edukacyjne spotkania z rodzicami

 Punkty udzielania pomocy psychologicznej zlokalizowane są:

 • w Kotli: w Gimnazjum Gminnym, ul. Szkolna 2 (przewidziana jest także organizacja spotkań w w Chociemyśli
 • w Serbach: w Zespole Szkół szkole, Ogrodowa 18. Spotkania z psychologiem przewidziane są także w Wilkowie i w Przedmościu
 • w Białołęce: w Zespole Szkół

 Szczegółowych informacji o terminach i godzinach konsultacji udzielają pedagodzy szkolni.

Projekt jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje

o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 128 obręb 4 „Chrobry” miasta Głogowa, w której przeznacza się pomieszczenie o powierzchni 22 m2 do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 31.12.2015 r. do 21.01.2016 r.

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów