Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy

Aktualności

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK

DO PROJEKTU PN. „DZISIAJ DOŚWIADCZENIE – JUTRO ZATRUDNIENIE – ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU GŁOGOWSKIEGO” PROWADZONA JEST OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 r. DO DNIA 10 WRZEŚNIA 2015 r.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic technikum i zasadniczej szkoły zawodowej - szkół prowadzonych przez Powiat Głogowski. W ramach projektu realizowane będą zagraniczne praktyki zawodowe w Niemczech dla uczniów kształcących się
w zawodach wskazanych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dzisiaj doświadczenie – jutro zatrudnienie – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Głogowskiego”.

Rekrutacja prowadzona jest w siedzibie następujących szkół:                                                                  

- Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

- Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego w Głogowie

- Zespole Szkół Ekonomicznych w Głogowie

- Technikum nr 6 w Głogowie

Zasady naboru Uczestników/Uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Dzisiaj doświadczenie – jutro zatrudnienie – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Głogowskiego”.
Dokumenty dostępne są na stronie www.powiat.glogow.pl oraz na stronach internetowych w/w szkół.

Udzielane wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus + Akcja 1 Mobilność edukacyjna i jest finansowany przez Unię Europejską.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [PDF - 830 KB]

REGULAMIN REKRUTACJI [PDF - 3.29 MB]

Informacja o utrudnieniach w korzystaniu z drogi nr1006D

Informujemy, że jutro (26 sierpnia 2015r.) w godzinach 08.00-10.00 wystąpią chwilowe utrudnienia w korzystaniu z drogi nr 1006D Serby – Krzekotów (km1+337) wynikające z prowadzonej na poboczach wycinki drzew. Za związane z pracami niedogodności bardzo przepraszamy.

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów:

1. Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Legnica z uwagi na przekroczenia poziomu docelowego arsenu i ozonu w powietrzu,

2. Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu w powietrzu,

3. Planu działań krótkoterminowych z uwagi na wystąpienie ryzyka wystąpienia przekroczeni poziomu substancji w powietrzu. 

czytaj obwieszczenie w pdf [PDF - 492 KB]

Ruszaja zapisy na badania

Od dziś (20 sierpnia) ruszają zapisy na bezpłatne, kompleksowe badania w ramach programu profilaktycznego „Profilaktyka, diagnostyka i leczenie raka gruczołu krokowego”.

 Udział w programie mogą wziąć mężczyźni, mieszkający w Powiecie Głogowskim, którzy ukończyli 50 rok życia. W sumie, w tym roku z programu może skorzystać aż 615 osób.

 Rejestracja (a później badania) prowadzona jest w Miedziowym Centrum Zdrowia
w Głogowie, przy ul. Sportowej 1 b, od dnia 20.08.2015 r. do wyczerpania limitu miejsc,
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00

  • osobiście – w siedzibie MCZ w Głogowie, przy ul. Sportowej 1 B – Rejestracja Specjalistyczna
  • telefonicznie – pod numerem (76) 72 76 791

 Ważna informacja organizacyjna - do rejestracji należy przyjść z dowodem osobistym, a w przypadku rejestracji telefonicznej podać imię, nazwisko i numer PESEL, a dowód osobisty zabrać na badania.
Badania są bezpłatne i kompleksowe (badanie PSA, badanie USG układu moczowo-płciowego oraz konsultacja lekarza specjalisty urologa).

Czytaj więcej: Ruszaja zapisy na badania

Dotacja na wyposażenie gabinetów

Powiat Głogowski uzyskał zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2015 z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach i placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek lub lekarzy w kwocie 45 000,00 zł.


Otrzymane środki zostaną przeznaczone na doposażenie w 9 jednostkach oświatowych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Opieka medyczna prowadzona jest na podstawie porozumień zawieranych przez dyrektorów szkół z podmiotem leczniczym DOMMED w Głogowie, który świadczy usługi na podstawie umowy zawartej z NFZ.

Czytaj więcej: Dotacja na wyposażenie gabinetów

Szanowni Państwo - mieszkańcy Ziemi Głogowskiej


Bardzo się cieszymy, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i tak licznie skorzystaliście z oferty naszego święta  "W cieniu kolegiaty".  Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu organizacyjnego imprezy – gminom powiatu, sołectwom, kołom gospodyń, zespołom folklorystycznym, Jednostce Ratownictwa Górniczego, strażakom z PSP i OSP, żołnierzom, policjantom, jednostkom samorządowym, firmom, które wspierały nas finansowo i materiałowo… tu szczególny pokłon dla Fundacji Polska Miedź. Dziękujemy stowarzyszeniom i fundacjom, które w rekordowej liczbie pojawiły się ze swoją ofertą na placu kolegiackim.

„W cieniu kolegiaty” jest imprezą rodzinną, której największą siłą jest fakt, że tak wielu osobom zależy na tym aby w kolejnych swoich odsłonach była coraz bogatsza ofertą, ciekawsza, coraz bardziej przyjazna. W przyszłym roku będziemy obchodzić jubileusz dziesiątej edycji "W cieniu kolegiaty" i już dziś mogę Państwa zapewnić, że szykujemy niespodzianki i kolejne atrakcje - aby nasze święto było jeszcze wspanialsze.

Starosta Głogowski

Jarosław Dudkowiak

Wybraliśmy hejnał kolegiacki!

Głosami mieszkańców Ziemi Głogowskiej, którzy bawili się na święcie "W cieniu kolegiaty" wybrany został hejnał głogowskiej kolegiaty.

Konkurs na hejnał ogłoszony przez Starostę Głogowskiego Jarosława Dudkowiaka wygrała (otrzymując zdecydowanie najwięcej głosów) kompozycja głogowianina Mateusza Kaczorka (Propozycja - hejnał głogowskiej kolegiaty nr. 2)

Po raz pierwszy zabrzmiał hejnał w kolegiacie za sprawą trębacza Wojciecha Ilskiego (dodajmy również autora jednej z finałowych kompozycji hejnałowych), który odegrał go w trakcie koncertu orkiestry Heliosis.

Niestety pogoda pokrzyżowała nasze plany i hejnał nie mógł być odegrany z kolegiackiej wieży... obiecujemy jednak, że już wkrótce usłyszycie go Państwo zagranego w ten właśnie sposób. Dziękujemy wszystkim kompozytorom i serdecznie gratulujemy zwycięzcy!

Galeria zdjęć z pierwszego odegrania hejnału:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.808379345950475.1073742206.201673576621058&type=3

Dzisiaj doświadczenie – jutro zatrudnienie!

Powiat Głogowski w okresie 1.06.2015-31.05.2017 będzie realizował projekt pn. „Dzisiaj doświadczenie – jutro zatrudnienie – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Głogowskiego” w ramach programu Erasmus + Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy finansowej nr 2015-1-PL01-KA102-014973. Wartość projektu wynosi 204 432 euro. Projekt w całości finansowy jest ze środków Unii Europejskiej.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Kształcenia Zawodowego Eberswalde e.V. z Niemiec.

Projekt zakłada realizację 4- tygodniowych praktyk zawodowych dla 4 jednostek oświatowych Powiatu Głogowskiego. W projekcie weźmie udział w każdej edycji 45 uczniów techników oraz zasadniczych szkół zawodowych kształcących się w różnych zawodach. W sumie zostaną zorganizowane dwie edycje, a projekt obejmie 90 uczniów.

Czytaj więcej: Dzisiaj doświadczenie – jutro zatrudnienie!

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów