Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Powiat Głogowski organizatorem spotkania w sprawie Kanału Południowego

Powiat Głogowski organizatorem spotkania w sprawie Kanału Południowego

Powiat głogowski był gospodarzem już drugiego spotkania, które odbyło się 14.03.2023roku i  dotyczyło utrzymania, konserwacji oraz działań związanych z zarządzaniem ciekami wodnymi na terenie gmin: Głogów, Pęcław, Rudna i Grębocice ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Rudna, rzeki Czerna  oraz Kanału Południowego.

Omówiono problemy najczęściej podnoszone przez mieszkańców i władze samorządowe (prace konserwacyjne, użytkowanie cieku) oraz istniejące potrzeby w zakresie odtworzenia istniejącej infrastruktury służącej  nawadnianiu terenów rolnych oraz bezpieczeństwu przeciwpożarowemu.

Spotkanie rozpoczął Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak, witając zaproszonych gości:

Wojciecha Zubowskiego Posła na Sejm RP

Starostę Powiatu Lubińskiego Pawła Kleszcza

Zastępcę Wójta Gminy Głogów Martę VAŠIČEK

Wójta Gminy Rudna Adriana Wołkowskiego

Zastępcę Wójta Gminy Grębocice Michała Pelczara

Dyrektora Zarządu Zalewni we Wrocławiu  Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -  Agnieszkę Gramiak-Bień

Kierownika Działu Utrzymania Zarządu Zalewni we Wrocławiu Adama Cegiełłę

Kierownika Nadzoru Wodnego w Głogowie Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Mariana Dąbrowskiego

Przewodniczącego Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu – Ludwika Twardochleb

Radnych Powiatu Głogowskiego;

Natomiast  o oprawę i kwestie merytoryczne zadbał Wicestarosta Głogowski Jeremi Hołownia. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja i obszerna diagnoza problemu:

W 1997 roku ostało zabite wejście do kanału i tak to trwa do dzisiaj. Gdy woda w Odrze jest wysoka, to nie ma możliwości regulacji wody właśnie przez ten kanał, a w czasie suszy nie można z kolei nawadniać pól z kanału. Jest bardzo zaniedbany, ma zamulone dni, a pobocza są zarośnięte i woda nie ma jak płynąć. Problemem są też bobry, które zgłaszają rolnicy mający pola w pobliżu Kanału Południowego – informuje wicestarosta głogowski Jeremi Hołownia

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jako podmiot odpowiedzialny za zarządzanie wskazanymi ciekami wodnymi, przedstawili plany związane z konserwacją, udrożnieniem na Kanale Południowym i rzece Rudna.

Na ten rok mamy przewidziane ok. 900 tys. zł na prace konserwacyjne i udrożnieniowe na Kanale Południowym i na rzece Rudna. Obejrzeliśmy wszystkie siedem jazów znajdujących się na kanale i widzimy potrzebę ich odbudowy i wzmocnienia retencji w tym regionie. Mamy swoje pomysły i mamy nadzieję, że przy wsparciu powiatu i gmin uda się to osiągnąć w przyszłym roku. Bo odbudowa tych jazów wiąże się z dużo większymi kwotami, których na ten moment nie mamy.

- stwierdziła Agnieszka Gramiak – Bień, Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie

W partnerstwie w przedstawicielami powiatów oraz gmin uzgodniono, iż powołany zostanie zespół roboczy, w skład którego wejdą: rolnicy, samorządowcy, przedstawiciele Wód Polskich. Dzięki wspólnej inicjatywie temat zyska holistyczną perspektywę.  

To problem ogromnej wagi, obejmujący nie tylko powiat głogowski. Okazuje się, że kanał dosłownie i w przenośni łączy powiaty - lubiński i polkowicki - stąd obecność jego przedstawicieli. Jesteśmy świadomi, że dzięki wspólnemu działaniu problem zostanie rozwiązany.

– reasumuje Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak

 

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów