Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

„Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Głogowskiego”

termomodernizacja

Powiat Głogowski realizuje projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Głogowskiego” w ramach środków REACT-EU, czyli dodatkowych zasobów przeznaczonych przez Unię na wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności, w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych.

Wartość wniosku: 5 423 284,01 zł.

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 5 192 435,47 zł

Kwota dofinansowania ze środków UE: 4 413 570,14 zł

Wniosek swym zakresem obejmuje modernizację energetyczną 5 budynków oświatowych:

I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie (2 budynki), Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie

(1 budynek) oraz Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie (2 budynki).

Zakres modernizacji energetycznej obejmuje: ocieplenie strychu/stropu; zamianę wentylacji grawitacyjnej na wentylację z odzyskiem; modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej; modernizację instalacji grzewczej; montaż Instalacji fotowoltaicznej. Zakres prac wynika z opracowanych audytów energetycznych dla każdego budynku szkolnego. Ponadto w projekcie uwzględniono wydatki związane z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych - Schodołaz gąsienicowy dla czterech budynków.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów