Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Komunikat w sprawie śniętych ryb w rzece Odrze

W nawiązaniu do licznych pytań i zgłoszeń dotyczących zaobserwowania śniętych ryb w rzece Odrze informujemy, że:

Stan wody w Odrze jest monitorowany przez Inspekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu:

W dniu 04.08.2022 r. pobrane zostały próby wody w rzece Odrze. Aktualnie wykonywane są analizy laboratoryjne.

Obecnie trwają kontrole prowadzone przez zaangażowane służby. Pozostajemy w stałym kontakcie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.

W związku z pojawieniem się śniętych ryb w rzece Odrze istnieje również ryzyko zatrucia ludzi i zwierząt , dlatego prosimy o niełowienie i  niespożywanie ryb z Odry i unikanie wchodzenia i wpuszczania zwierząt do rzeki.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów