Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu

Informacja o wywieszeniu wykazu

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Powiatu Głogowskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Głogowie, obręb 0005 Kościuszki, jednostka ewidencyjna miasto Głogów, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 469/6, AM-4, o powierzchni 0,3912 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Głogowie prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00033102/6.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Głogowie, ul.  Sikorskiego 21, pok. 210 tel. 76/ 72 82 899, 76/ 72 82 811.

 

Wykaz nieruchomości - do pobrania  [PDF - 279 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów