Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Głogowskiego

Lp.

Nazwa przychodni

Adres

Telefon kontaktowy

1.

"Hipokrates" Sp. z o.o.

Ul. Sikorskiego 19

76 833 20 52 poradnia ogólna

76 833 43 87 poradnia dziecięca

76 833 40 34 poradnia neurologiczna

2.

"Głogowskie Centrum Medyczne"

Ul. M. C. Skłodowskiej  11

76 835 83 51

3.

"Konsylium" Sp. z o.o.

Ul. Gwiaździsta 5a

76 833 94 44

4.

"Esculap" Małgorzata Pyzińska-Bargieł s.j.

Ul. Rycerska 4a

76 831 38 54

5.

"Astra - Med." Sp. z o.o.

Ul. Gwiaździsta 23

76 833 88 12

6.

"Dommed" s.c.

Ul. C.K. Norwida 2d

76 727 25 62

7.

"Konvita" s.c.

Ul. Gwiaździsta 19

76 832 17 59

8.

"Lens - Med." s.c.

Ul. Gwiaździsta 23

76 832 11 11

9.

Miedziowe Centrum Zdrowia

Ul. Sportowa 1B

76 723 15 30

10.

"Piast - Med." s.c

Ul. Królowej Jadwigi 7

76 834 82 88

11.

"Puls" Sp. z o.o.

Ul. Moniuszki 9

76 727 64 80,

76 727 64 81,

76 727 64 82

12.

"Serce" sp. z o.o.

Ul. Kościuszki 15a

76 835 82 87

13.

"Uni - Med."

Ul. Sienkiewicza 1B

76 835 29 11

14.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli

Ul. Krzycka 2

76 831 85 09

15.

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Medix  Jerzmanowa

Ul. Obiszowska 11

76 831 21 23

16.

NZOZ MEDICA Pęcław

Pęcław 30

76 831 71 81

17.

Praktyka Lekarza Rodzinnego Zdzisława Data w Nielubi

Nielubia 51

76 831 42 24

18.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzepowie

Ul. Rudnowska 109

76 834 12 72

19.

Klinika Okulistyczna VITA MED

Ul. Legnicka 5

76 834 23 82

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów