Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

I Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. osób niepełnosprawnych

STAROSTA GŁOGOWSKI ZWOŁAŁ I POSIEDZENIE POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 

            Pierwsze uroczyste posiedzenie nowego składu Powiatowej Rady odbyło się
w Starostwie Powiatowym w Głogowie w dniu 25 lutego br.

W spotkaniu uczestniczyli:

 1. Pan Jarosław Dudkowiak  -  Starosta Głogowski
 2. Pan Jeremi Hołownia- Wicestarosta Głogowski
 3. Pan Bartosz Ławrowski - Członek Zarządu Powiatu Głogowskiego

oraz  nowi członkowie PRON:

 1. Pani Beata Sławęcka przedstawiciel Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie
 2. Pani  Brygida Trubalska – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
  z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie
 3. Pani Maria Urbańska – Kulesza – przedstawiciel Gminy Kotla
 4. Pani Krystyna Kwolek – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Koło
  w Głogowie
 5. Pani Agnieszka Dyk – przedstawiciel Powiatu Głogowskiego

 

W trakcie posiedzenia członkowie otrzymali od Starosty Głogowskiego Akty Powołania
a następnie w drodze głosowania wybrali Prezydium Powiatowej Rady:

 1. Przewodniczącą została Pani Maria Urbańska – Kulesza
 2. Wiceprzewodniczącą: Pani Brygida Trubalska
 3. Sekretarzem: Pani Agnieszka Dyk.

 

Już na pierwszym posiedzeniu Rada obradowała nad ważnymi z punktu widzenia potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Głogowskiego kwestiami:

Powiatowa Rada wyraziła opinię o znaczeniu realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dla rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych w Powiecie Głogowskim.

 

Starosta Głogowski

 raz jeszcze nowym członkom

 Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim

dziękuje za chęć współpracy w tak ważnej i doniosłej roli społecznej,

 jaką jest wspieranie oraz integracja zawodowa i społeczna

 mieszkańców Powiatu Głogowskiego,

 życząc samych sukcesów na polu działań zmierzających

 do niesienia pomocy osobom potrzebującym,

wytrwałości oraz sił,

 aby bezinteresowne dobro okazane drugiemu człowiekowi zawsze powracało.

 

 

 

 

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów