Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

V sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Uprzejmie zapraszam na V sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 16:00 w sali 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie.Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu Nr IV/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
4.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat głogowski za 2018 r.
5.    Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z zespołu szkół oraz likwidacji szkoły policealnej dla dorosłych.
6.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem lubińskim.
7.    Informacja o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej w terytorialnym zakresie działania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie w 2018 r.
8.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Głogowie za rok 2018.
9.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Głogowskiego oraz efektów pracy Komendy Powiatowej Policji w Głogowie za 2018 r.
10.   Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji i dokonania oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Głogowskiego za 2018 r.
11.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Głogowskiego za 2018 r.
12.    Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
13.    Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
14.    Sprawy różne i oświadczenia radnych.
15.    Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu Głogowskiego
Marek Groffik

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów