Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Uroczystości patriotyczne

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ziemi Głogowskiej na powiatowe uroczystości patriotyczne zorganizowane z okazji Narodowego Święta Niepodległości - w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości 11 Listopada 1918r.

Program uroczystości:

09.30 - Msza Św. w kościele pw. Bożego Ciała
10.30 - przemarsz pod pomnik
11.00 - uroczystości patriotyczne przy Pomniku Dzieci Głogowskich

po uroczystościach w Sali Rajców Ratusza odbędzie się zgodnie z tradycją połączona sesja Rad Miasta i Powiatu (godz. 12.30)

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów