Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Dyżury aptek 11 i 12 listopada

W związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy ustanawiającej 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym
z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, a w związku z tym ustanowieniem 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, informujemy, że na terenie Powiatu Głogowskiego czynne będą następujące apteki:

 

W dniu 11 listopada 2018 r. – w godz. 20.00-7.00 – Apteka Nova przy ul. Kościuszki w Głogowie,

W  dniu 12 listopada 2018 r.  – w godz. 7.00-23.00 - Apteka Centrum Zdrowia przy Alei Wolności w Głogowie

W dniu 12 listopada 2018 r. – w godz. 20.00-7.00 - Apteka Nova przy ul. Kościuszki w Głogowie.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów