Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ – I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW z dnia 03.04.2017 r.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 17/2017 Starosty Głogowskiego z dnia  15 marca 2017 r.   w składzie:

1) Jeremi Hołownia –  Przewodniczący Komisji,

2) Mariola Wojciechowska – Członek Komisji,

3) Bartłomiej Adamczak -  Członek Komisji,

4) Monika Stefaniak – Członek Komisji,

5) Dorota Suszyńska – Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

 

Komisja w składzie wyżej wymienionym otworzyła koperty z ofertami, celem sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Powiatu.

 

Komisja stwierdziła iż wpłynęły 4 (cztery) oferty wymienionych poniżej kandydatów:

( lista według daty wpływu oferty)

 

 1. Pani – Aleksandra Chorążyczewska zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 30.03.2017 r.
 2. Pani –Ewa Teodoru zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 30.03.2017 r.
 3. Pani – Marta Mazur – Lisiecka zam. w Kotli – oferta wpłynęła 31.03.2017 r.
 4. Pani Anna Łukawiecka - Walczak– zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 31.03.2017 r.

 

                                                                                                                                                                                

Do II etapu zakwalifikowali się wymienieni poniżej kandydaci :

 

 1. Pani – Aleksandra Chorążyczewska zam. w Głogowie
 2. Pani –Ewa Teodoru zam. w Głogowie
 3. Pani – Marta Mazur – Lisiecka zam. w Kotli
 4. Pani Anna Łukawiecka - Walczak– zam. w Głogowie

 

II etap naboru odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie

Dnia 13 kwietnia  2017 r. o godz. 12.00 w pokoju nr 101

 

 

 

                                                                                               Starosta Głogowski

 

 

                                                                                               Jarosław Dudkowiak

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów