Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zapraszam na XXII sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 r. (środa) o godz. 16:00 w sali 225  Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr XIX/2016/2016 z dnia 19 września 2016 r., XX/2016 z dnia
  4 listopada 2016 r. oraz XXI/2016 z dnia 11 listopada 2016 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 4. Informacja Starosty Głogowskiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Głogowskiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie głogowskim w roku szkolnym 2015/2016.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/77/2011 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia
  26 września 2011 r. dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.
 8. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
  i wykorzystania.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Głogowskiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usuwanie pojazdów
  z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XI/71/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2016 rok uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XI/72/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
 13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie.
 14. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie sesji.

 

          Przewodniczący

Rady Powiatu Głogowskiego

 

     Ryszard Rokaszewicz  

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów