Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ – I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW z dnia 25.10.2016 r. 

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 41/2016 Starosty Głogowskiego z dnia  07 października   2016 r. w składzie:

1) Wojciech Borecki –  Przewodniczący Komisji,

2) Mariola Wojciechowska – Członek Komisji,

3) Katarzyna Koriat - Łysakowska -  Członek Komisji,

4) Krystian Czarnota – Członek Komisji,

5) Dorota Suszyńska – Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

Komisja w składzie wyżej wymienionym otworzyła koperty z ofertami, celem sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Administracji Budowlanej.

Komisja stwierdziła iż wpłynęło 3 (trzy) oferty wymienionych poniżej kandydatów:

( lista według daty wpływu oferty)

1. Pani Dorota Melkowicz – zam. w Chocianowie  – oferta wpłynęła 17.10.2016 r.

2. Pani  Aleksandra Jarosz– zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 20.10.2016 r.

3. Pani Katarzyna Serafin – zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 21.10.2016 r.

 

Do II etapu zakwalifikowali się wymienieni poniżej kandydaci :

1. Pani Dorota Melkowicz – zam. w Chocianowie

2. Pani  Aleksandra Jarosz– zam. w Głogowie

3. Pani Katarzyna Serafin – zam. w Głogowie

Drugi etap naboru na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Administracji Budowlanej odbędzie się 03 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali 101 budynku Starostwa Powiatowego w Głogowie

Starosta Głogowski

Jarosław Dudkowiak

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów