Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

RDOŚ zaprasza do konsultacji społecznych projektu

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 października 2016 r., znak WPN.6401.272.2016.MK,

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Castor fiber na terenach obwodów łowieckich położonych na terenie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Legnicy
 
informacje szczegółowe oraz projekt Zarządzenia do pobrania:
 
http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-7-pazdziernika-2016-znak-wpn-6401-272-2016-mk

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów