Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ – I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW z dnia 06.10.2016 r.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 37/2016 Starosty Głogowskiego z dnia  21 września 2016 r. w składzie:

1) Wojciech Borecki –  Przewodniczący Komisji,

2) Mariola Wojciechowska – Członek Komisji,

3) Katarzyna Koriat - Łysakowska -  Członek Komisji,

4) Krystian Czarnota – Członek Komisji,

5) Dorota Suszyńska – Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

 

Komisja w składzie wyżej wymienionym otworzyła koperty z ofertami, celem sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Administracji Budowlanej.

 

 

Komisja stwierdziła iż wpłynęło 3 (trzy) oferty wymienionych poniżej kandydatów:

( lista według daty wpływu oferty)

 

 

  1. Pani Agnieszka Mikołajczyk – zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 29.09.2016 r.
  2. Pani Aleksandra Jarosz – zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 05.10.2016 r.
  3. Pani Katarzyna Serafin – zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 05.10.2016 r.

 

 

                                                                                                                                                                               

Do II etapu zakwalifikowali się wymienieni poniżej kandydaci :

 

 

Żadna z wyżej wymienionych kandydatek nie zakwalifikowała się do II etapu naboru .

 

 

 

 

                                                                                               Starosta Głogowski

 

                                                                                              Jarosław Dudkowiak

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów