Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK DO PROJEKTU PN. „DZISIAJ DOŚWIADCZENIE – JUTRO ZATRUDNIENIE – ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU GŁOGOWSKIEGO”

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK DO PROJEKTU PN. „DZISIAJ DOŚWIADCZENIE – JUTRO ZATRUDNIENIE – ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU GŁOGOWSKIEGO” PROWADZONA JEST OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 r. DO DNIA 9 WRZEŚNIA 2016 r.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej - szkół prowadzonych przez Powiat Głogowski. W ramach projektu realizowane będą zagraniczne praktyki zawodowe w Niemczech dla uczniów i uczennic kształcących się w:

1. Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie w zawodzie:

 • technik usług fryzjerskich,
 • technik obsługi turystycznej,
 • technik organizacji reklamy,
 • kucharz (zasadnicza szkoła zawodowa),
 • cukiernik(zasadnicza szkoła zawodowa),

2. Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie w zawodzie:

 • technik elektronik,
 • technik teleinformatyk,

3. Zespole Szkół Ekonomicznych w Głogowie w zawodzie:

 • technik logistyk,
 • technik ekonomista,
 • kucharz (zasadnicza szkoła zawodowa),

4. Technikum nr 6 w Głogowie w zawodzie:

 • technik architektury krajobrazu,
 • technik geodeta,
 • technik leśnik.

Rekrutacja prowadzona jest w siedzibie w/w szkół.

Zasady naboru Uczestników/Uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dzisiaj doświadczenie – jutro zatrudnienie – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Głogowskiego” oraz Aneksie nr 1. Dokumenty dostępne są na stronie www.powiat.glogow.pl oraz na stronach internetowych w/w szkół.

Udzielane wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus + Akcja 1 Mobilność edukacyjna i jest finansowany przez Unię Europejską. 

Załączniki do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie [PDF - 3.29 MB]

2. Aneks do regulaminu [PDF - 859 KB]

3. Formularz zgłoszeniowy [PDF - 830 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów