Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

ALERT Powiatowego Rzecznika Konsumentów !

Realizując zadania w zakresie ochrony konsumentów Powiatu Głogowskiego, informuję o występujących na naszym terenie przypadkach działania firmy świadczącej usługi telekomunikacyjne (dostęp do sieci telefonicznej) z naruszeniem interesów konsumentów oraz stosowania niedozwolonych praktyk.

W ostatnim czasie do Powiatowego Rzecznika Konsumentów wpływa coraz więcej niepokojących skarg od mieszkańców, którym została złożona propozycja zmiany abonamentu na korzystniejszy - tańszy. Jak wynika z sygnałów konsumentów przekazywanych Rzecznikowi osoba reprezentująca firmę przedstawia się jako pracownik dotychczasowego operatora świadczącego usługi.

Mając na uwadze liczne informacje od oszukanych i wprowadzonych w błąd konsumentów informuję o obowiązujących przepisach prawa, określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, zgodnie z którymi konsumentowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od podpisania umowy (aby skutecznie od niej odstąpić bez ponoszenia konsekwencji prawnych
i finansowych, należy napisać do danego przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze wskazaniem danych wynikających z umowy i wysłać je listem poleconym – odstąpienie nie wymaga zastosowania specjalnego formularza).

Wobec powyższego Powiatowy Rzecznik Konsumentów zwraca się do mieszkańców Powiatu Głogowskiego z apelem o wnikliwą analizę przedkładanej (przez przedstawiciela firmy) do podpisu dokumentacji, jak również zaleca szczególną uwagę oraz dużą ostrożność
w podejmowaniu decyzji wywołujących niekorzystne skutki dla konsumenta, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dokonanie weryfikacji wiarygodności przedstawiciela u dotychczasowego operatora.

W każdym przypadku konsument, który ma wątpliwości bądź zastrzeżenia co do warunków umowy, treści jej postanowień lub zasad funkcjonowania usługi, może szukać pomocy kontaktując się z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów udzielającym porad konsumenckich w budynku Starostwa Powiatowego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 21,
tel. 76 7282825.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów