Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Informacja o wynikach naboru

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

INSPEKTOR W WYDZIALE INFRASTRUKTURY POWIATU

 

Komisja Rekrutacyjna  powołana Zarządzeniem Nr 28/2016 Starosty Głogowskiego z dnia 30 czerwca  2016 r.   w składzie:

 1. Jeremi Hołownia– Przewodniczący Komisji,
 2. Mariola Wojciechowska – Członek Komisji,
 3. Krystian Czarnota– Członek Komisji,
 4. Monika Stefaniak – Członek Komisji,
 5. Dorota Suszyńska – Członek Komisji, pełniący obowiązki Sekretarza Komisji.

Liczba nadesłanych ofert :  7, w tym 3 oferty zostały zakwalifikowane do dalszego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej

 

 1. Pani Marlena Zając zam. w Głogowie
 2. Pani Aleksandra Kokocińska zam. w Głogowie
 3. Pani Agnieszka Mikołajczyk zam. w Głogowie

 

Do zatrudnienia wybrana została kandydatka Pan/ i Marlena Zając zamieszkała w Głogowie

 

 

Uzasadnienie wyboru

 

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko Inspektor w Wydziale Infrastruktury Powiatu, posiada wymagane  w ogłoszeniu wykształcenie wyższe oraz wymagany staż pracy, ponadto wysoką liczbę punktów z drugiego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

                                                                                              STAROSTA GŁOGOWSKI

                                                                                                  Jarosław Dudkowiak

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów