Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Zapraszamy do wspólnej akcji pod kolegiatą

Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak serdecznie zaprasza do udziału w AKCJI „Powiat Głogowski osobom z niepełnosprawnością i starszym”która odbędzie się w dniu 15 sierpnia br. przy okazji corocznych obchodów uroczystości „W cieniu Kolegiaty”.

 Akcja została zapoczątkowana w 2010r. w porozumieniu z podmiotami działającymi na terenie Powiatu Głogowskiego. Główną ideą akcji jest rozpowszechnianie wiedzy o szerokim wachlarzu usług i pomocy kierowanej do osób z niepełnosprawnością i starszych przez instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, fundacje oraz ośrodki wsparcia.

 Zainteresowani mieszkańcy naszego Powiatu będą mogli uzyskać kompleksowe informacje od przedstawicieli poszczególnych podmiotów, którzy wystawią się ze swoją ofertą.

 

 

 

Koordynator Akcji:

 

Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych

pok. nr 18 lub 21 (parter).

e-mail: zd@powiat.glogow.pl  lub nr tel. 076 72 82 820/861

 fax: 076 72 820 855

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów