Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Powiat Głogowski osobom z niepełnosprawnością i starszym

Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak serdecznie zaprasza na konferencję organizowaną przy współpracy z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych „Powiat Głogowski osobom z niepełnosprawnością i starszym”

22 czerwca 2016 r.,  godz. 15.00-18.00

Miejsce: Dom „Uzdrowienia Chorych” przy ulicy bł. L. Novarese 2 w Głogowie

 

 

 

 

Program:

1 . Informacja nt. środków PFRON na 2016 r.

 1. Realizacja programów z zakresu aktywizacji społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 r.
 2. Realizacja programów z zakresu aktywizacji zawodowej na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 r.
 3. Finansowanie wyrobów medycznych przez NFZ.
 4. Informacja dotycząca edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz informacja nt. placówek edukacyjnych wszystkich szczebli na terenie Głogowa, których oferta skierowana jest do osób z niepełnosprawnością
  – Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana
  z Głogowa, Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, Przedszkole Publiczne nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałem Integracyjnym.
 5. Program Wyrównywania Różnic Między Regionami – zrealizowane
  i obecnie realizowane zadania.
 6. Zatrudnienie wspomagane w Powiecie Głogowskim.
 7. Oferta wsparcia świadczona w Domu Pomocy Społecznej „Magnolia”
  w Głogowie oraz jego filii.
 8. Ośrodek wsparcia jako forma pomocy osobom z niepełnosprawnością
   i osobom z zaburzeniami natury psychicznej świadczona w Powiatowym      

    Środowiskowym Domu Samopomocy w Głogowie.

 1. Oferta Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Głogowie.
 2. Długoterminowa opieka domowa w Głogowie.
 3. Zaproszenie do udziału w akcji „Powiat Głogowski osobom
  z niepełnosprawnością i starszym” podczas powiatowej
        uroczystości „W cieniu Kolegiaty” w dniu 15 sierpnia br.
 4. V posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Głogowie.

                              

                                              

                                                                                                           Starosta Głogowski

                                                                                                                        

                                                                                                          Jarosław Dudkowiak

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów