Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

I Letni Rajd Powiatowy

I Letni Rajd Powiatowy, organizowany przez Starostwo Powiatowe w Głogowie, odbędzie się w dniu 26 czerwca 2016 r.  Rajd jest imprezą motoryzacyjną, w czasie której będzie można sprawdzić swoje umiejętności kierowcy oraz zmysł orientacji.Na trasie rajdu na uczestników będą czekały atrakcje w postaci zadań samochodowych, rekreacyjnych oraz turystycznych. Cała trasa przebiegać będzie drogami znajdującymi się na terenie Powiatu Głogowskiego – długość trasy to ok. 60 km.

Start nastąpi o godz. 10.00 na Placu Kolegiackim  przewidywane zakończenie rajdu ok. 15.00.

Udział w Rajdzie może wziąć 25 drużyn samochodowych  z co najmniej dwuosobowym składem – kierowca plus pilot. Drużynę stworzyć mogą osoby, które spełniają wymogi podane w regulaminie imprezy (odpowiednie dokumenty – prawo jazdy, ubezpieczenie wozu, sprawność techniczna wozu itp.). Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 czerwca br., do godz. 15.00 w Starostwie w Głogowie, pokój nr 322,  pod nr Tel. 76/ 7282 890 lub bezpośrednio przed startem.

 

 

REGULAMIN I Letniego Rajdu Powiatowego

 

 

 1. ORGANIZATOR

POWIAT GŁOGOWSKI

   współorganizatorzy

 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze ośrodek zamiejscowy w Głogowie
 • TOP- Poligrafia

 

 1. WŁADZE IMPREZY

Komandor                                        - Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak

Zastępca Komandora                         - Patrycja Milewicz

Główny Sędzia                                  - Magdalena Dulewicz – Domagała

 

3.DATA I BAZA IMPREZY

Rajd odbędzie się  26.06.2016 r. (niedziela) bez względu na pogodę. Biuro Rajdu i start –  plac przy Kolegiacie w Głogowie.

4.UCZESTNICTWO

Uczestnikami są: kierowca i pilot. Pozostałe osoby uczestniczące są osobami towarzyszącymi. Warunkiem uczestnictwa w Rajdu jest posiadanie PRAWA JAZDY , oraz wypełnienie zgłoszenia.

 1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 czerwca br., do godz. 15.00 w Starostwie w Głogowie, pokój nr 322, , pod nr Tel. 76/ 7282 890 lub bezpośrednio przed startem. W imprezie może wziąć udział 25 drużyn ( w tym dwie drużyny reprezentujące samorząd). Decyduje kolejność zgłoszeń.

 6.WYMOGI TECHNICZNE POJAZDU

Pojazd zgłoszony do udziału w imprezie musi być sprawny i posiadać ważne ubezpieczenie OC oraz aktualny przegląd techniczny.

Przed odprawą Organizator ma prawo sprawdzić pojazd i wymagane dokumenty. Ujawnione usterki (nieprawidłowości w stanie technicznym) lub niezgodność z dokumentami wyklucza uczestnika z udziału w imprezie. 

 1. TRASA IMPREZY

Trasa przebiega głównie po drogach Powiatu Głogowskiego. Jej długość wynosi około 70 km. Organizator na odprawie przekaże informacje o trasie, zadaniach testowych, próbach rekreacyjnych, turystycznych oraz samochodowych.

 Załoga zobowiązana jest do przejechania Rajdu wg wytyczonej trasy imprezy, wykonania prób, potwierdzenia wizyt na Punkach Kontroli Przejazdu (PKP) i stawienia się w określonym czasie na mecie. Przez potwierdzenie wizyty na punktach PKP rozumie się stempel w Karcie Drogowej.

 1. PRÓBY – ZADANIA

Próby samochodowe, rekreacyjne i turystyczne zostaną podane przez Organizatora w materiałach dostarczonych załodze przed startem. Próbę samochodową/turystyczną/rekreacyjną wykonuje kierowca z pilotem lub bez w zależności od zadania.

 1. PUNKTY KONTROLI PRZEJAZDU

Załoga zobowiązana jest do odnotowania Punktów Kontroli Przejazdu (ich rodzaj zostanie podany na odprawie).

 1. PUNKTACJA

Punktacja prowadzona będzie zgodnie z zasadami poszczególnych prób.

 1. NAGRODY

Dla 3 najlepszych załóg Organizatorzy zapewniają nagrody, a dla pozostałych uczestników dyplomy i pamiątkowe upominki za udział w rajdzie.

 1. PROTESTY

Protesty (wątpliwości co do przebiegu trasy lub prób) załogi mogą składać Głównemu Sędziemu na piśmie wraz z kartą drogową natychmiast po przyjeździe na metę – 15 minut od momentu zakończenia trasy. Po upływie tego czasu protesty nie zostaną uznawane.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Uczestnicy startują w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

W przypadku zdarzeń losowych powstałych na trasie pełną odpowiedzialność  ponosi uczestnik. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za te zdarzenia.

Za wszelkie wykroczenia i usterki pojazdu własnego czy powstałego na skutek uczestnika w imprezie, także odpowiedzialność przyjmuje na siebie uczestnik również koszty z tym związane jak np. koszt paliwa.

 

 1. UWAGI KOŃCOWE

Załoga zobowiązana jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, poleceń Organizatora, Głównego Sędziego oraz  innych podmiotów na terenie i w obecności, których odbywa się impreza np. sędzia próby.

Załoga biorąca udział w imprezie zgadza się na publikację swojego wizerunku na fotografiach.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikowi Rajdu, osobom towarzyszącym i innym uczestnikom ruchu drogowego w czasie trwania IMPREZY.

 

PROGRAM IMPREZY

Godz.  9:15                                    - przyjmowanie załóg, losowanie nr startowych

Godz.  9:45                                    - odprawa – parking przy Kolegiacie w Głogowie

Godz. 10:00                                    - START pierwszej załogi – parking przy Kolegiacie

Godz. 12:30                                    - planowany przyjazd pierwszej załogi

Godz.14:00                                     - zamknięcie METY,

Godz.15:00-16.00                           - Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
                                                                   

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów