Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Informacja o przeprowadzonym naborze

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

 PODINSPEKTOR W WYDZIALE ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

 

Komisja Rekrutacyjna  powołana Zarządzeniem Nr 19/2016 Starosty Głogowskiego z dnia 3 marca 2016 r.   w składzie:

  1. Wojciech Borecki– Przewodniczący Komisji,
  2. Mariola Wojciechowska – Członek Komisji,
  3. Katarzyna Koriat - Łysakowska– Członek Komisji,
  4. Krystian Czarnota – Członek Komisji, - nieobecny
  5. Dorota Suszyńska – Członek Komisji, pełniący obowiązki Sekretarza Komisji.

 

Liczba nadesłanych ofert :  8, w tym 3 oferty zostały zakwalifikowane do dalszego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej.

Do zatrudnienia wybrana została kandydatka Pani Katarzyna Serafin zamieszkała w Głogowie

Uzasadnienie wyboru

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Administracji Budowlanej, posiada wymagane                  w ogłoszeniu wykształcenie wyższe oraz wymagany staż pracy, ponadto uzyskała najwyższą liczbę punktów z drugiego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 STAROSTA GŁOGOWSKI

 Jarosław Dudkowiak

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów