Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Sprostowanie

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje o oczywistej omylce pisarskiej zaistniałej w zapisach Załącznika do Uchwały Nr 126/2015 Zarządu Powiatu Głogowskiego z dn. 2.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na powierzeniu prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Głogowskiego w 2016 r. w pkt. VIII Kryteria i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty. W tabeli określającej kryteria merytoryczne w kolumnie "sposób oceny" omyłkowo zapisano błędnie 4 przedział wyrażający liczbę lat doświadczenia w realizacji zadań o podobnym charakterze.

Jest:

Lp. Kryteria merytoryczne  Sposób oceny  Max liczba punktów
4 Ocena dotychczasowego doświadczenia organizacji pozarządowej w realizacji podobnych zadań

Liczba lat doświadczenia w realizacji zadań o podobnym charakterze:

minimum 2 lat - 1pkt
ponad 2 lata do 4 lat - 2 pkt.
ponad 4 lata do 6lat - 3pkt.
ponad 5 lat do 7 lat - 4 pkt.
ponad 7 lat  -5pkt.

5

 Powinno być:

Lp. Kryteria merytoryczne  Sposób oceny  Max liczba punktów
4 Ocena dotychczasowego doświadczenia organizacji pozarządowej w realizacji podobnych zadań

Liczba lat doświadczenia w realizacji zadań o podobnym charakterze:

minimum 2 lat - 1pkt
ponad 2 lata do 4 lat - 2 pkt.
ponad 4 lata do 6lat - 3pkt.
ponad 6 lat do 7 lat - 4 pkt.
ponad 7 lat  -5pkt.

5

Przedmiotowa zmiana nie wpływa na pozostałe zasady ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Głogowskiego w 2016 r.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów