Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy

INSPEKTOR w Biurze Rady i Zarządu - informacja o przeprowadzonym naborze

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

INSPEKTOR w Biurze Rady i Zarządu

Nabór przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 44 /2015 Starosty Głogowskiego z dnia 3 września 2015 r.   w składzie:

1) Wojciech Borecki– Przewodniczący Komisji,

2) Sylwia Słomińska – Członek Komisji, - nieobecna

3) Mariola Wojciechowska - Członek Komisji,

4) Dorota Suszyńska – Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

Liczba nadesłanych ofert : 10 w tym 8 spełniających wymagania formalne.

Kandydaci uszeregowani według poziomu spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze nie więcej niż 5 najlepszych:

  1. Pan/i Anna Knapik zam. w Głogowie
  2. Pan/i Dorota Amborska – Głowacka zam. w Głogowie
  3. Pan/i Aleksandra Rzetelska – zam. w Głogowie
  4. Pan/i Alicja Ogar – zam. w Głogowie
  5. Pan/i Małgorzata Baran- Zeman – zam. w Głogowie

Do zatrudnienia wybrana została kandydatka Pani Anna Knapik zamieszkała w Głogowie

Uzasadnienie wyboru

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko Inspektor w Biurze Rady i Zarządu, posiada wymagane w ogłoszeniu wykształcenie wyższe oraz wymagany staż pracy, ponadto kandydatka uzyskała najwyższą liczbę punktów z drugiego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

                                                                                              STAROSTA GŁOGOWSKI

                                                                                                    Jarosław Dudkowiak

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów