Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ

Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak serdecznie zaprasza na konferencję z okazji XXIII Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego organizowaną przy współpracy z Głogowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku pn. „Psychospołeczne i kulturowe aspekty zdrowego starzenia się”, która odbędzie się w dniu 7 października 2015 r.,w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, w budynku B, sala 012 B.

Program:

godz. 11.00 – rozpoczęcie

godz. 11.05 – Zdrowie psychiczne w cyklu życia – dr hab. Marian Marcinkowski – członek Zarządu
                       Głównego Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej

godz.11.40 – Czy różne rozstania muszą być bolesne? O depresji w okresie późnej dorosłości
                     – dr Dorota Niewiedział – Uniwersytet Zielonogórski , Instytut Psychologii

godz. 12.15 – Sztuka jako fitness dla mózgu i antydepresant – dr Małgorzata Maćkowiak - Zespół Szkół
                     z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum Dwujęzyczne w Głogowie  

godz. 12.50-13.05 – przerwa kawowa

godz. 13.05 – 14.00 - prezentacja ofert, dyskusja:

                               - Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

        - Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie

                               - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Głogowie

                               - Poradnia Zdrowia Psychicznego w Głogowie

                                 - Dom Dziennego Pobytu w Głogowie

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów