Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

VII sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Z A W I A D O M I E N I E

  Uprzejmie zapraszam na VII sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu
29 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali nr 225 Starostwa Powiatowego
w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr VI/2015 z dnia 25 maja 2015 roku z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/260/2009 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez powiat głogowski.

6. Informacja o aktualnej sytuacji Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego
Nr IV/19/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2015 r. uchwalonego uchwałą nr IV/20/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

9. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.

10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

11. Sprawy różne i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie sesji.

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                       Rady Powiatu Głogowskiego

                                                                                              Ryszard Rokaszewicz

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów