Projekty

Projekt pn. "Równe szanse dla wszystkich"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów