Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego 10 grudnia

Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego

10 grudnia 2015r. (czwartek) godz. 16.00

Remiza Strażacka OSP Serby

Tematyka posiedzenia

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową oraz ocena stanu urządzeń melioracyjnych.
  3. Informacja o pracy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu głogowskiego.
  4. Przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  5. Sprawy różne.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów