Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Komisja Budżetowo – Gospodarcza

Komisja Budżetowo – Gospodarcza

 

7 grudnia 2015r. poniedziałek) godz. 15.40

  1. 225 w Starostwie Powiatowym w Głogowie

Tematyka posiedzenia

  1. Opiniowanie wniosków zgłoszonych do projektu budżetu na 2016 r. przez resortowe Komisje Rady Powiatu Głogowskiego.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Sprawy różne.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów