Zawiadomienie o pracach komisji

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

2  grudnia 2015 r. (środa) godz. 16.00

Technikum nr 6 w Głogowie

 

Tematyka posiedzenia

  1. Informacja Dyrektora Technikum nr 6 w Głogowie  nt funkcjonowania jednostki oraz dalszych planów dotyczących rozwoju szkoły. 
  2. Sprawy różne.

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej

 

8 grudnia 2015r. (wtorek) godz. 15.40

w Powiatowym Środowiskowym

Domu Samopomocy w Głogowie

 

Tematyka posiedzenia

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Informacja o pracy i działalności Domu Pomocy Społecznej wraz  filią dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie z uwzględnieniem wykonanych inwestycji i remontów
    w 2014 roku.
  3. Informacja o pracy i działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.
  4. Sprawy różne.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów