Zawiadomienia o pracach komisji

Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii

23 listopada 2015r. (poniedziałek) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie, sala 224

Tematyka posiedzenia

 1. Omówienie materiałów ujętych w porządku obrad X sesji Rady Powiatu
 2. Opiniowanie projektu budżetu Powiatu Głogowskiego na 2016 r.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 5 października 2015 r.
 4. Sprawy różne.

 

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej

24 listopada 2015r. (wtorek) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie, sala 224

Tematyka posiedzenia

 1. Omówienie materiałów ujętych w porządku obrad X sesji Rady Powiatu
 2. Opiniowanie projektu budżetu Powiatu Głogowskiego na 2016 r.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy różne.

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

25 listopada 2015r. (środa) godz. 15.00

Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

Tematyka posiedzenia

 1. Wizytacja placówki.
 2. Analiza wyników zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
  i egzaminu maturalnego.
 3. Omówienie materiałów ujętych w porządku obrad X sesji Rady Powiatu
 4. Opiniowanie projektu budżetu Powiatu Głogowskiego na 2016 r.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 6. Sprawy różne.

 

Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego

26 listopada 2015r. (czwartek) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie, sala 224

Tematyka posiedzenia

 1. Omówienie materiałów ujętych w porządku obrad X sesji Rady Powiatu
 2. Opiniowanie projektu budżetu Powiatu Głogowskiego na 2016 r.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy różne.


Komisja Budżetowo – Gospodarcza

27 listopada 2015r. (piątek) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie, sala 224

                                                                                           

Tematyka posiedzenia

 1. Omówienie materiałów ujętych w porządku obrad X sesji Rady Powiatu
 2. Opiniowanie projektu budżetu Powiatu Głogowskiego na 2016 r.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy różne.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów