Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Zawiadomienie o pracach komisji

Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii

16 października 2015 r. (poniedziałek) godz. 15.40

Tematyka posiedzenia:

 1. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głogowskiego za lata 2013-2014 – prezentacja multimedialna.
 2. Informacja nt wydanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pozwoleń zintegrowanych dla KGHM Polska Miedź SA oraz Program Ochrony Powietrza dla strefy dolnośląskiej.
 3. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nt oceny jakości powietrza na terenie powiatu głogowskiego oraz wyników przeprowadzonych kontroli w zakresie wydanych pozwoleń zintegrowanych dla KGHM Polska Miedź SA
 4. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna

19 listopada 2015r. (czwartek) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie sala 224

Tematyka posiedzenia

 1. Opiniowanie projektu budżetu Powiatu Głogowskiego na 2016 rok.
 2. Omówienie kontroli dotyczącej dysponowania środkami publicznymi w ramach pomocy udzielanej przez PCPR w Głogowie.
 • Przyjęcie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej.
 1. Przygotowanie do kontroli w zakresie omówienia i analizy wyników audytów prowadzonych w 2014 r. przez Audytora Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Głogowie
  lub jednostce podległej Starostwo Powiatowemu w Głogowie.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Sprawy różne.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów