Informace o pracach komisji

Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii

7 września 2015r. (poniedziałek) godz. 16.00

Starostwo Powiatowe w Głogowie

 1. 224

Tematyka posiedzenia

 1. Omówienie materiałów ujętych w porządku obrad VIII sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za I półrocze 2015 r.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 4. Sprawy różne.


Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej

8 września 2015r. (wtorek) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie

 1. 224

 

 1. Omówienie materiałów ujętych w porządku obrad VIII sesji Rady Powiatu.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za I półrocze 2015 r.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Sprawy różne.

Komisja Budżetowo – Gospodarcza wraz z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu

9 września 2015 r. (środa) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie

 1. 225

 

Tematyka wspólna:

 1. Omówienie materiałów ujętych w porządku obrad VIII sesji Rady Powiatu
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
 4. Sprawy różne.

Tematyka Komisji Budżetowo – Gospodarczej:

 1. Informacja na temat realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie wraz
  z analiza finansową jednostki.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowo – Gospodarczej za I półrocze 2015r.

Tematyka Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

 1. Przygotowanie placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego

10 września 2015r. (czwartek) godz. 15.40

Starostwo Powiatowe w Głogowie

 1. 224

 

 1. Omówienie materiałów ujętych w porządku obrad VIII sesji Rady Powiatu.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za I półrocze 2015 r.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 4. Sprawy różne.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów